share

הודעה לחברי האתר

לאור המצב והנחיות משרד הבריאות
משרדינו סגורים זמנית ולא יהיה מענה טלפוני
בשלב זה כל המופעים בוטלו וכל הלקוחות זוכו
בקרוב נתחיל לעדכן את האתר בהתאם למצב

share
אל תציג הודעה זו שנית